Кучетата

Първите четири кучета, които ще обучим в помощ на хора с увреждания са вече избрани. Получихме страхотен кучешки екип, на който му предстоят няколко месеца усилено обучение.

Тара

Спарки

Люк

Хепи

Всяко от кучетата вече има индивидуално разработена програма според темперамента му и потребностите на бъдещия ползвател.