Контакт

Фондация АПОРТ БГ

web: aportbg.org

email: contact@aportbg.org

телефони: 02 4176894, 089 8411222, 087 9455543
Екипът ни е малък и не можем да осигурим постоянно присъствие на фиксирания номер, ако е спешно – търсете ни на мобилните номера.

адрес: 1309 София, жк “Света Троица”, бл. 174, вх. Д, ет. 4, ап. 103